Bản tin phân loại doanh nghiệp nhóm 1Triển khai Nghị định 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam và Thông tư số 21/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định về Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, ngày 28/4/2022 Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai có Văn bản số 431/CCKL-LN&TTPC hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện đăng ký phân loại theo quy định.

Hiện đã có 15 Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được công bố kết quả phân loại nhóm I.

Các Doanh nghiệp truy cập đường Link dưới đây để tra cứu Danh sách DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GỖ NHÓM I :  http://kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/Go_hop_phap/Danh_sach_cac_Doanh_nghiep_che_bien_va_xuat_khau_go_nhom_I/


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Menu