Tín hiệu tốt đối với ngành gỗ trong thời gian tớiXuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 7/2020 đạt 1,13 tỷ USD, tăng 29,6% so với tháng 7/2019. Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 908 triệu USD, tăng 40,5% so với tháng 7/2019. Đó là thông tin từ Tổng cục Hải quan.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2020, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,17 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,5 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Với giá trị 1,13 tỷ USD, tháng 7 vừa qua đã ghi nhận là tháng đầu tiên trong năm nay mà xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt giá trị hơn 1 tỷ USD/tháng. Không những thế, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 7 đã vượt qua mốc lịch sử về giá trị xuất khẩu trong 1 tháng mà ngành gỗ đã đạt được vào tháng 12/2019 với 1,114 tỷ USD.

Như vậy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 7/2020 đã đạt kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu của 1 tháng trong lịch sử ngành gỗ Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Menu