Tin BuồnKính gửi anh chị hội viên
Anh Nguyễn Văn Quý,
Nguyên PHÓ CHỦ TỊCH DOWA
Nguyên giám đốc công ty Hố Nai vừa qua đời ngày 16/10 tại Canada.
Anh là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành gỗ Việt, gần 20 năm gắn bó với Hội như một người đồng đội thân thiết , Người Anh Cả trong HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ ĐỒNG NAI DOWA.
Bằng cái tình DOWA và HAWA , mời các anh chị xem lại những hình ảnh kỷ niệm đẹp về anh dưới mái nhà Hội.

Chúc cho Anh an nghỉ và sẽ sống mãi trong chúng ta.
Văn phòng DOWA
Trân trọng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Menu