GỖ XUẤT KHẨU ĐI EU

Tháng Mười Hai 1, 2020

XIN CẤP GIẤY PHÉP FLEGT (FLEGT LICENCE) CHO SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU ĐI EU.

Xin cấp Giấy phép FLEGT (FLEGT Licence) cho sản phẩm GỖ xuất khẩu đi Liên minh châu Âu (European Union). Ngày 15/04/2019, Hội đồng châu Âu đã gửi công hàm cho Phái đoàn Việt Nam tại Brusels, thông báo kết thúc quá trình phê chuẩn Hiệp định VPA/FLEGT với Việt Nam sau khi Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định vào ngày 12/03/2019.