Ngân hàng nhà nước CN Đồng Nai triển khai nội dung đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31/2022/NĐ-CP


Chính sách
79 lượt xem

Kính gửi: Quý Hội viên

Ngân hàng nhà nước CN Đồng Nai triển khai nội dung đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hỗ trợ lãi suất theo nghị định 31/2022/NĐ-CP, Số điện thoại đường dây nóng : 0251.382. 4374.
Địa chỉ email: tonghop.sbvdn@sbv.gov.vn

VP Dowa kính gửi thông tin đến các đơn vị được biết để thực hiện.
Trân trọng!

Văn bản bổ sung:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Menu