GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Tầm nhìn

Hiệp hội sẽ tiếp tục phát triển số lượng thành viên, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hội viên; thông tin về thị trường, giá cả, nguyên liệu và nguồn lao động cho hội viên. Đồng thời, kiện toàn lại tổ chức, thành lập các nhóm hội viên chuyên ngành cũng như xây dựng các trung tâm phân phối hàng nội thất trong nước, trung tâm triển lãm hàng xuất khẩu. Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Sứ mệnh

Hiệp hội sẽ tiếp tục phát triển số lượng thành viên, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hội viên; thông tin về thị trường, giá cả, nguyên liệu và nguồn lao động cho hội viên. Đồng thời, kiện toàn lại tổ chức, thành lập các nhóm hội viên chuyên ngành cũng như xây dựng các trung tâm phân phối hàng nội thất trong nước, trung tâm triển lãm hàng xuất khẩu. Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

 • Nội dung tiêu đề

  Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…
 • Nội dung tiêu đề

  Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…
 • Nội dung tiêu đề

  Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…
 • Nội dung tiêu đề

  Hiệp hội gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai hiện có 60 hội viên, là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất gỗ trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Dowa đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động với các chương trình như hỗ trợ hội viên xúc tiến thương mại; đề xuất lập Liên minh hiệp hội chế biến gỗ Đồng Nam bộ với Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh; góp vốn đầu tư cụm công nghiệp chuyên ngành gỗ…

Sơ đồ tổ chức

BAN QUẢN TRỊ

Ông Lê Xuân Quân

Chủ tịch Hiệp Hội


CÔNG TY CP KIẾN TRÚC & NỘI THẤT NANO
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Cụm CN dốc 47, Tam Phước, HB, Đồng nai

Ông Võ Quang Hà

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội


CÔNG TY CP TÂN VĨNH CỬU
Kinh doanh chính: Nguyên liệu nhập khẩu
Địa chỉ: KP 9, P. Tân Biên, Tân Hòa, Đồng Nai

Ông Nguyễn Văn Quý

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội


CÔNG TY TNHH HỐ NAI
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: KP 8, Long Bình, Biên Hòa Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Diễn

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội


CÔNG TY TNHH ĐẠI HUY HOÀNG
Kinh doanh chính: Nguyên liệu trong nước
Địa chỉ: 252 Ấp Lộ Đức, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội


CÔNG TY TNHH GỖ HẠNH PHÚC
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Đường số 9, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai

Ông Phạm Văn Sinh

Tổng Thư ký


CÔNG TY CP SXTM MINH TRÍ
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Khu Suối Sao, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, Trảng Bom, ĐN

Ông Triệu Bình Giang

UV.BCH


DNTN BÌNH GIANG
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Số 28, KDC Tân Biên 2, KP 9, P. Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Ông Định Trọng Liên

UV.BCH


DNTN QUỐC BÌNH
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 47/1, KP Long Điềm, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Ông Nguyễn Công Thạnh

UV.BCH


CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ IN AN SƠN
Kinh doanh chính: Sản xuất bao bì
Địa chỉ: 89/Q3, KP1, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Ông Nguyễn Ngọc Tính

UV.BCH


CÔNG TY TNHH TÂN HÒA 1
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 33/10, KP10, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng nai

Ông Đặng Văn Long

UV.BCH


CÔNG TY TNHH ĐĂNG LONG
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Lô F6, Cụm CN Chế biến gỗ Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Ông Lê Văn Lộc

UV.BCH


CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TÀI ĐỒNG NAI
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Lô 14, đường số 6, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ông Bùi Như Việt

UV.BCH


CÔNG TY CP KỸ NGHỆ VÁN PB LONG VIỆT
Kinh doanh chính: sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Khuôn viên Cty TNHH CN Diing Jyuo Việt Nam) đường số 3, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, BH, Đồng Nai

Ông Nguyễn Phương

UV.BCH


CÔNG TY TNHH MINH THÀNH
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 20A Đồng Khởi, Xã Thiên Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Ông Vũ Quốc Toàn

UV.BCH


CÔNG TY TNHH ĐỒNG QUỐC HƯNG
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 55/1, KP2, QL1A, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Bà Đỗ Mai Hương

B.KIỂMTRA


CÔNG TY TNHH PHÚ THIÊN HƯƠNG
Kinh doanh chính: Nguyên liệu trong nước
Địa chỉ: Số 197/1, KP2, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Ông Trần Văn Tư

B.KIỂMTRA


CÔNG TY TNHH VĂN ĐIỀN
Kinh doanh chính: Nguyên liệu ván ghép
Địa chỉ: 79/2, KP8, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

B.KIỂMTRA


CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN ANH
Kinh doanh chính: Nguyên liệu trong nước
Địa chỉ: Số 90/10, tổ 7, KP 9, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Ông Phan Văn Bình

T. Giám đốc


CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM
Địa chỉ: Đường số 9, Biên Hòa, Đồng Nai

Trần Văn Thành

Giám đốc


TNHH SXTM & DV KIẾN PHÚC
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 50/3 Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Trịnh Ngọc Long

Giám đốc


TNHH SXTM LONG HẢI PHÁT
Địa chỉ: Khu Bàu Đế, Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

GỖ TÂN MAI


CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
Kinh doanh chính: Nguyên liệu ván ép
Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Quách Huỳnh Long
Tạ Đức Văn

Giám đốc


CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH
Knh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: KP8, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Trần Tố Nga

Chủ cơ sở


CƠ SỞ MỘC HOÀNG VÂN
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ nội địa
Địa chỉ: 56a/1, kp2, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Lê Quý Minh

Giám đốc


TNHH GỖ TRƯỜNG HẢI MINH
Địa chỉ: Lô A6, KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

Trần Kim Chi

Giám đốc


CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MÂY NHỰA
Kinh doanh chính: Sản xuất mây nhựa xuất khẩu
Địa chỉ: Số 80, tổ 38, KP 4, Phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Trần Hoàng Sinih

Giám đốc


CÔNG TY TNHH TMDV VINA HOÀNG DŨNG
Địa chỉ: Số 10/123A, KP 3, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Thị Minh Hồng

Chủ DN


DNTN HƯƠNG Ý THIÊN
Kinh doanh chính: Nguyên liệu trong nước
Địa chỉ: Số 90/10/10, KP9, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Viết Thanh

Giám đốc


TNHH SX TMDV VIỆT TÂN
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 105C/2, KP7, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Trịnh Thị Ngọc Diễm

Giám đốc


CÔNG TY ANH QUỐC
Kinh doanh chính: Nguyên liệu trong nước
Địa chỉ: Tổ 7, KP 9, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

Trần Quốc Tuấn

Giám đốc


CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BÌNH
Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Nguyễn Thị Sang

Giám đốc


CÔNG TY TNHH THANH GIANG NAM
Địa chỉ: Số 2/12A, KP7, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Văn Tài

Giám đốc


XÍ NGHIỆP CBG XUẤT KHẨU LONG BÌNH TÂN
Địa chỉ: KP Long Điềm, P.Long Bình , TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Đức Lộc

Giám đốc


CÔNG TY TNHH MTV PHÚC LỘC AN KHANG
Địa chỉ: 1/5, KP4, P.An Bình, BH, Dồng Nai

Trần Văn Sâm

Giám đốc


CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẠI PHÁT LỘC
Địa chỉ: Lầu 1, C6, khu dân cư An Hòa, xã An Hòa, TP.Bhòa, ĐNai

Vũ Thị Ngọc Thanh

Giám đốc


CÔNG TY VÁN ĐỒNG TÂM
Địa chỉ: Số 469, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Trần Thị Mai Hương

Giám đốc


CÔNG TY TNHH PCCC TRẦN HÒA
Địa chỉ: Số 39, tổ 13D, ấp Bình Hóa, P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Đoàn Tiến Lộc

Giám đốc


CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN LỘC
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ nội địa
Địa chỉ: 540, ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Hội

Giám đốc


CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ THĂNG
Địa chỉ: Lô C7+D1 Cụm CN Thạnh Phú Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tống Tiến Dũng

Giám đốc


CÔNG TY TNHH HƯNG DŨNG PHÁT
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Km 2, Nguyễn Hoàng, Ấp 4, Xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai

Tống Tiến Dũng

Giám đốc


Công ty TNHH Dũng Khanh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thạnh Phú, ThiệnTân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Nguyễn Phương

Giám đốc


CÔNG TY TNHH VẠN THỊNH PHÁT
Địa chỉ: Lô F3-F4, Cụm CN Thạnh Phú, Thiên Tân Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Lê Minh Nhật

Giám đốc


CÔNG TY TNHH HÀ LAN-CHÂU Á
Địa chỉ: Ấp Tân Can, Xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Nguyễn Công Thanh

Chủ DN


Công ty TNHH CB gỗ XK Đức Tâm
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tống Tiến Dũng

Tổng Giám đốc


Công ty TNHH Đầu tư Đại Vĩnh Phát
Địa chỉ: Cụm CN Thạnh Phú, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu, ĐNai

Hồ Sơn Tư

Giám đốc


CÔNG TY TNHH TM&DV HỒ SƠN TƯ
Địa chỉ: Đường 1, Ấp 2, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

Dương Tú Thủy

CBKD


Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang
Kinh doanh chính: Nguyên liệu ván mdf
Địa chỉ: Lô M, đường số 1, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang"

Hồ Đắc Công Minh

Giám đốc


Công ty Cổ Phần SX & TM Miền Quê
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Lô 3, đường 5A, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Nguyễn Văn Sang

Giám đốc


Công ty CP XNK hàng Việt
Địa chỉ: P24.05 Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Nguyễn Duy Toàn

P.Tổng GĐ


Công ty CP Cơ khí Hồng Ký
Kinh doanh chính: Máy cb gỗ
Địa chỉ: Ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Trần Quốc Thanh

Giám Đốc


CÔNG TY TNHH ĐẠI HỮU
Kinh doanh chính: Máy cb gỗ
Địa chỉ: Số 39, Đường 17, P An Phú, Quận 2, TPHCM

Nguyễn Thạc Tuấn

Giám đốc


Công ty TNHH MTV Mộc Thanh An
Địa chỉ: Số 39/11, đường Nguyễn Trãi, P. Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Trần Đình Kiên

Giám đốc


Công ty TNHH UNAXOL Việt Nam
Địa chỉ: 53 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, H.Hóc Môn, TP.HCM

Nguyễn Hoài Bảo

P.TGĐ


Công ty TNHH SCANSIA PACIFIC
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Lô 18, Đường Song Hành, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM

Phan Thị Hồng


CƠ SỞ LINH DƯƠNG
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ nội địa
Địa chỉ: 6/1, KP2, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

NGUYỄN ANH TUẤN

T.Giám đốc


CTY TNHH ĐẠI PHÚC VINH
Kinh doanh chính: Máy cb gỗ
Địa chỉ: Số 3/7 KP4, P. Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

GIANG VĂN BÍNH

Giám đốc


CÔNG TY TNHH GIANG VĂN BÍNH
Kinh doanh chính: Nguyên liệu nk
Địa chỉ: Số 32/2 Ấp 5, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Đồng Nai

NGUYỄN ĐÌNH ANH CHI

P.Giám đốc


CÔNG TY TNHH MÁY CBG THƯỢNG NGUYÊN
Kinh doanh chính: Máy cb gỗ
Địa chỉ: TĐS 59.60.70 TBDS1, KP Phước Thái, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương

HUỲNH THANH TRUNG

Giám đốc


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LEANWARES
Kinh doanh chính: Đào tạo tư vấn
Địa chỉ: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm.P .1, Q.Gò Vấp TPHCM

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Giám đốc


CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC NGÂN
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: 22.3 Ấp Độc Lập. Giang Điền. Trảng Bom .Đồng Nai

NGUYỄN TRUNG THÀNH

T.Giám Đốc


CÔNG TY TNHH KIM GIA NGHI
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ nội địa
Địa chỉ: Tổ 6 KP Tân hiệp,P Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương

PHẠM CÔNG TÂM

Giám đốc


CÔNG TY TNHH SX TM PHÚ TOÀN
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

LÊ VÕ QUỐC HƯNG

Giám đốc


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HOÀNG UYÊN
Kinh doanh chính: Phụ liệu cb gỗ
Địa chỉ: Phòng G7, Số 6 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

VŨ TIẾN ĐẠI

Giám đốc


CÔNG TY TNHH ĐẠT BẢO ANH
Kinh doanh chính: Phụ liệu cb gỗ
Địa chỉ: Tổ 5, ấp 4, xã An Viễn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

BÙI KHẮC CƯỜNG

T.Giám đốc


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN GỖ (LICOLA,,,,JSC)
Kinh doanh chính: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu
Địa chỉ: Km 11+500 Đường Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội

THAM GIA THÀNH VIÊN

Đối tác