Đăng ký tham gia “Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023”

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì lựa chọn, giới thiệu tổ chức/doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp đăng ký tham dự “Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023” theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 125/BKHCN-TĐC ngày 19/01/2023.
Để tôn vinh, ghi nhận những tổ chức/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có đóng góp trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị quý Vụ, Cục lựa chọn, vận động những tổ chức/doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực quản lý đăng ký tham dự “Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023”.
Thông tin chi tiết về “Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023” quý hội viên và đối tác xem chi tiết tại địa chỉ: www.giaithuong.org.vn hoặc trong tài liệu gửi kèm Công văn số 125/BKHCN-TĐC ngày 19/01/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  1. Công văn 46 của Vụ KHCN và MT
  2. Công văn 125 của Bộ KHCN

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Ms. Hoài: 0919.379.464
Ms. Tuyết: 0866.837.838


BÀI VIẾT LIÊN QUAN