Chương trình “Hỗ trợ miễn phí sử dụng phần mềm Chuyển đổi số”

Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp cùng Trường Đại học Lâm nghiệp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đơn vị thụ hưởng: Các Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai

Nội dung:

Hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ như:

  • Giải pháp chuyển đổi số trong quản trị, hành chính văn phòng;
  • Giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất hiện trường.

Dự án tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp một cách tối ưu và hiệu quả.
Thời gian hỗ trợ: Giai đoạn 1, Doanh nghiệp được sử dụng miễn phí phần mềm chuyển đổi số trong thời gian 1 năm.
Kinh phí hỗ trợ: Từ Ngân sách nhà nước và từ tài trợ.
Đối tượng được hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, thương mại nông, lâm, thuỷ sản đảm bảo tiêu chí và có hồ sơ đăng ký.

Chi tiết và thủ tục đăng ký liên hệ VP DOWA
Hotline: 0866837838 hoặc Ms.Hoài (Chánh VP DOWA): 0919379464.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN