10 đơn vị ký kết quy chế phân loại doanh nghiệp ngành gỗ

Ngày 1-11, tại Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn, 10 sở, ngành (gồm các sở: nông nghiệp – phát triển nông thôn, kế hoạch – đầu tư, tài nguyên – môi trường, lao động – thương binh xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan Đồng Nai, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, Công an tỉnh) đã ký Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trên địa bàn Đồng Nai trong phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.

Ông Lê Văn Gọi, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn cho biết, hiện nay Chính phủ, Bộ Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành các nghị định, thông tư về đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam, phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.

Đồng Nai là tỉnh xuất khẩu gỗ trọng điểm. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ của tỉnh đứng thứ 2 cả nước và đứng thứ 3 trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Hiện có khoảng 1,5 ngàn doanh nghiệp, cơ sở chế biến gỗ hoạt động.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ có căn cứ pháp lý, cơ sở thu thập thông tin, kiểm tra, phối hợp xác minh thông tin liên quan đến việc phân loại doanh nghiệp một cách kịp thời, chính xác. Đồng thời không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo quy chế phối hợp. Dự thảo đã được gửi đến 22 cơ quan, đơn vị và kết quả có 19 đơn vị nhất trí. Sở Nông nghiệp – phát triển nông thôn đã tổng hợp, chỉnh sửa và cơ bản hoàn chỉnh dự thảo.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN